Zoeken
menu

Vermogensopbouw

Naast de oplossingen die we via de bank kunnen aanreiken (zie de banksite) beschikken we ook over alle troeven om aan uw vermogensopbouw te werken via de gekende verzekeringen Tak21, Tak23 en Tak44. Voor ondernemingen komen daar nog eens de Tak26 beleggingen bij. 

Tak21

Een Tak21-verzekering biedt u altijd een kapitaalsgarantie en altijd een gewaarborgd rendement, ook al kan die vaste rente 0 % zijn. Daar kan naargelang de situatie nog een winstdeelname bovenop komen.

Voordelen:

  • U beschikt over kapitaalsgarantie en een vast rendement
  • De premies die u stort, genieten de depositobescherming
  • Stortingen in een Tak21 kunnen u een fiscaal voordeel opleveren (pensioensparen en lange termijnsparen ten belope van een vlak tarief van 30 % van de gestorte premie). Ook bent u vrijgesteld van roerende voorheffing voor alle bedragen die op een spaarformule langer dan 8 jaar vast staan of wanneer een overlijdensdekking van minimaal 130 % aan de Tak21 werd gekoppeld.

Tak23

Een Tak23 verzekering telt geen gewaarborgd jaarlijks rendement. In de regel is er ook geen kapitaalsbescherming voorzien. Echter zijn er de laatste tijd veel Tak23-contracten op de markt gekomen die wel een vorm van kapitaalsgarantie bieden (soms gedeeltelijk, soms volledig).

Ook kan een bepaald rendement op eindvervaldag voorzien zijn.

De premies worden meestal gestort in verschillende fondsen waardoor de waarde tijdens de looptijd kan schommelen (zowel positief als negatief).

Tak44

Dit is een beleggingsvorm die in principe onder deze naam niet officieel bestaat. Het betreft een combinatie tussen de 2 bovenstaande mogelijkheden (Tak 21 + 23 = 44, vandaar de naam).

Een deel van de premie wordt gestort in een fonds met kapitaalsgarantie en een vast rendement (de component Tak21), het andere deel in meer risico-dragende fondsen (de component Tak23). U kiest hierbij zelf de verdeling tussen de beide componenten en in welke fondsen u wil beleggen.

Een Tak44 is in principe vrij flexibel in die zin dat u tijdens de looptijd van het contract regelmatig van fondsenverdeling kan switchen wanneer een bepaald thema of geografische regio u niet meer kan bekoren.